خرید پابند شبی که ماه ، مشتری را بلعید+ تصویر

ستاره‌شناس برزیلی، موفق به ثبت دقیق و وضوح بالای یک رویداد نادر آسمانی شده که در آن ماه بنظر در حال بلعیدن سیاره مشتری است.به گزارش ایسنا، رافائل دفاواری، برای ثبت گذر بزرگترین سیاره منظومه شمسی از پشت ماه و پنهان شدن آن در پشت سطح پر گودال این قمر در زمان و مکان مناسب تلسکوپ پرقدرت خود را متمرکز کرده بود.این پدیده جالب که اختفاء نام داشته، شامل پنهان شدن یک جسم سماوی در پشت یک جسم دیگر بوده که در میان آن و مشاهده‌کننده قرار گرفته است.فیلم ثبت شده، پدیده نادر را با سرعت پنج برابر سریع‌تر از حالت واقعی به نمایش گذاشته است.این تصاویر زیبا همچنین سیاره مشتری را که 122 برابر زمین بوده، در حالی نشان می‌دهد که در پشت ماه از نظر خارج می‌شود.یکی از قمرهای این سیاره عظیم‌الجثه گازی موسوم به آیو نیز قابل مشاهده بوده که بر روی سیاره سایه انداخته است.جزئیات این فیلم به دلیل مسافت دخیل در آن بسیار جالب توجه است. در این زمان ماه در مسافت 386 هزارکیلومتری قرار داشت و فاصله سیاره مشتری که پنجمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید بوده، حدود 580 میلیون کیلومتر بوده است.پدیده اختفاء که در آن ماه دخیل باشد، بسیار نادر بوده چرا که مدار این قمر نسبت به مسیر سیارات منظومه شمسی مورب است.این مدار منحرف بدین معنی است که ماه غالبا در برابر سیارات دیگر قرار نمی‌گیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید