خرید پابند سیاست آمریکا در قبال پاکستان دوگانه است

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با اشاره به جاسوسی نیروهای امنیتی آمریکایی از پاکستان، گفت: تجسس آمریکا از مسائل امنیتی پاکستان زاده نگاه دوگانه واشنگتن به اسلام آباد است.نوذر شفیعی در گفت‌وگو با خانه ملت، با یادآوری اینکه اسلام‌آباد، واشنگتن را به جاسوسی در این کشور متهم کرد، توضیح داد: تاریخ روابط آمریکا و پاکستان دستخوش ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های فراوانی است و همین مسئله باعث شده تا آمریکا استراتژی مشخصی در قبال این کشور نداشته باشد.نماینده مردم ممسنی و رستم  در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط آمریکا و پاکستان در سه دوره تاریخی تغییرکرده است، تصریح‌کرد: در دوره جنگ سرد پاکستان از اهمیت استراتژیکی فراوانی برای واشنگتن برخوردار بود چرا که از این کشور به عنوان یکی از سنگرها در برابر نفوذ شوروی و ایدئولوژی کمونیسم استفاده می‌کرد.شفیعی با اشاره به پایان یافتن جنگ سرد، افزود: با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی کمونیسم، پاکستان اهمیت خود را برای واشنگتن از دست داد و تبدیل به یک بازیگر معمولی شد.وی با یادآوری حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰، گفت: پس از حادثه یازده سپتامبر پاکستان دوباره برای آمریکا از اهمیت برخوردار شد چرا که در جنگ با  تروریسم به این کشوراحتیاج داشت.نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس با بیان اینکه آمریکا نگاه دوگانه‌ای به پاکستان، دارد: آمریکایی‌ها از یک سو به همکاری امنیتی-اطلاعاتی پاکستان نیاز دارند ولی از سوی دیگر به رفتار سیاسی اسلام‌آباد درهمکاری با القاعده مشکوک هستند و گمانه‌زنی‌هایی درباره همکاری ارتش پاکستان با القاعده می‌کنند.عضو کمیسیون امنیت‌ملی سیاست‌خارجی مجلس تصریح کرد: واشنگتن در یک حالت شک و سوء‌ظن مرضی به سر می‌برد و دیگر نمی‌داند به چه بازیگر سیاسی می‌تواند اعتماد کند.تنش‌ها میان پاکستان و آمریکا هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و با افشای حضور جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا) در پاکستان کشمکش‌های سیاسی بین دو طرف نمایان‌تر می‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید