خرید پابند درآمد عربستان از گردشگری مذهبی

رییس کمیته‌ی گردشگری مکه‌ی مکرمه با اشاره به این‌که بخش راهنمای گردشگری مذهبی 500میلیون ریال سعودی درآمد دارد، اعلام کرد: مکه در آینده میزبان 10میلیون عمره‌گزار و حاجی خواهد بود.به گزارش ایگاه اطلاع‌رسانی حج، الوذینانی گفت: با توجه به این‌که پروژه‌های بزرگی در حال اجراست و فعالیت بخش خصوصی در زمینه‌ی اسکان در هتل‌ها هم روند روبه رشدی دارد، مکه‌ی مکرمه شایستگی آن را دارد تا با شهرهای جهان در زمینه‌ی سازمان‌دهی، فعال‌سازی و راهنمایی گردشگری رقابت کند.وی ادامه داد: حجم درآمدهای قابل پیش‌بینی از سازمان‌دهی، فعال‌سازی و راهنمایی گردشگری بیش از 500میلیون ریال سعودی است که 300میلیون ریال آن به راهنمایی گردشگری و 100میلیون ریال دیگر به فعال‌سازی و سازمان‌دهی گردشگری مربوط است.او همچنین اظهار کرد: قراردادهای مشارکت با چند طرف برای اجرای برنامه‌های آموزشی گردشگری بسته شده است، چون مکه‌ی مکرمه در سال‌های آینده، میزبان 10میلیون عمره‌گزار و حاجی از داخل و خارج خواهد بود. در مکه‌ی مکرمه، 32 شرکت متخصص در زمینه‌ی سازمان‌دهی گردشگری فعالیت می‌کنند، در حالی که به 100 شرکت نیاز داریم.رییس کمیته‌ی گردشگری مکه‌ی مکرمه افزود: مکه‌ی مکرمه در فهرست شهرهای عربستان قرار دارد که بیشتر از همه به فعالان گردشگری و سازمان‌دهندگان تورهای گردشگری و راهنمایان نیاز دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید