خرید پابند جلوگیری از تجمع مقابل سفارت ایران در باکو

پلیس جمهوری آذربایجان مانع از تجمع اعتراض‌آمیز 15 نفر از اعضای حزب “جبهه خلق کلاسیک” در مقابل سفارت کشورمان در باکو شدند. به گزارش ایسنا  15 نفر تجمع کننده به ناچار در یکی از خیابان‌های اطراف سفارت کشورمان بیانیه‌ای را قرائت کرده و به دستور پلیس به سرعت متفرق شدند. “جبهه خلق کلاسیک” که فاقد پایگاه مردمی در جمهوری آذربایجان است پیش از دو ماه بود درباره برگزاری این تجمع در روز 31 دسامبر روز به اصطلاح همبستگی آذربایجانی‌های جهان در مقابل سفارت کشورمان در باکو تلاش می‌کرد، اما پس از دو ماه تبلیغ تنها حدود 15 نفر در این تجمع حضور یافتند. معترضان همزمان با (11 دی‌ماه) در این تجمع دخالت و پایان دادن سازمان‌های بین‌المللی در آن چه که حقوق پایمال شدن آذربایجانی‌های ایران توصیف می‌کردند را خواستار شدند. همکاری مقامات و پلیس آذربایجان با سفارت ایران، حاکی از روند روبه رشد مناسبات تهران – باکو تلقی می‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید