خرید پابند تهران به مرز اضطرار نزدیك شد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت:‌ با توجه به اینكه هم‌اكنون شاخص هوا عدد بالای ۱۴۰ را نشان می‌دهد و روند افزایشی آلودگی تا عصر امروز به مرز اضطرار نزدیك شویم.  یوسف رشیدی در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه هم اکنون شاخص ذرات دو و نیم میکرون بیش از ۱۴۰ است، افزود:‌ احتمال افزایش این شاخص به نسبت به روز گذشته وجود دارد‌. ‌  وی با بیان اینکه روند افزایشی آلودگی هوای تهران قابل احساس است، گفت‌: اگر وضعیت به این گونه پیش رود قطعا با نظر سازمان هوا‌شناسی جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تشکیل می‌شود‌. ‌  مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه هنوز وزش بادی در شهر تهران آغاز نشده است، اظهار كرد: حتی اگر شاهد وزش باد نیز باشیم بعید می‌دانم این وزش باد تاثیری بر کاهش آلودگی هوای تهران داشته باشد و کماکان هوا برای گروه‌های حساس ناسالم خواهد بود‌. ‌  رشیدی گفت‌: هم اکنون وضعیت هوای تهران در شرایط هشدار است و با توجه به اینکه برخی از ایستگاه‌ها در وضعیت بحرانی تری قرار دارد از شهروندان می‌خواهیم در صورت نیاز در محدوده شهر تردد داشته باشد‌. ‌

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید