خرید پابند تبعات سقوط آمریکا به پرتگاه مالی

طبق اعلام بانک جهانی، شکست تلاش های کنگره و کاخ سفید آمریکا برای جلوگیری از سقوط این کشور به پرتگاه مالی، بر میزان واردات آمریکا و مبادلات جهانی تاثیری منفی خواهد گذاشت.به گزارش ایرنا، شبکه آمریکایی ˈسی ان انˈ با استناد به گزارش بانک جهانی اعلام کرد، در صورت سقوط آمریکا به پرتگاه مالی، واردات این کشور، پنج درصد و ارزش تجارت جهانی، 5/1 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.براساس این گزارش، منطقه بحران زده یورو و کشورهای در حال توسعه نیز به ترتیب با چهار دهم درصد و شش دهم درصد کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند بود.طبق اعلام این شبکه، سقوط آمریکا به پرتگاه مالی موجب کاهش 6 درصدی بهای نفت خواهد شد.دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز اعلام کرد، سقوط به پرتگاه مالی به معنای فروپاشی اقتصاد آمریکا و کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.اختلاف کنگره و کاخ سفید بر سر اجرای بسته کاهش هزینه ها و افزایش مالیات در آمریکا موجب تشدید نگرانی شهروندان و مالیات دهندگان این کشور شده است که هزینه های سنگین لشگرکشی های نظامی واشنگتن را در نقاط مختلف جهان متحمل شده اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید