خرید پابند ۱۰۰ دلار بگیرید علیه شیعیان تظاهرات کنید!

در تظاهرات ضد شیعی شهرهای صلاح الدین و الانبار، اعلامیه هایی پخش شده است که در آن شیعیان به عنوان غیر عرب ها و حمالان بازار شورجه –بغداد- توصیف شده اند.به گزارش شبستان، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد بعد از بازداشت برخی از اطرافیان ‘رافع العیساوی’ وزیر دارایی این کشور، برخی گروه ها اعلام کرده اند که هر کس در تظاهرات ضد شیعی شرکت کند، ۱۰۰ دلار پاداش می گیرد.این منبع امنیتی عراقی تصریح کرد این گروه ها که اقدام به توزیع 100 دلار در میان شرکت کنندگان در تظاهرات ضد شیعی می کنند، تحت حمایت برخی از کشورهای همسایه قرار دارند و برخی از علمای دینی را با پول جذب کرده اند تا فتواهای ضد شیعی صادر کرده و باعث شعله ور شدن اتش اختلافات قومی و مذهبی در عراق شوند.وی افزود: در تظاهرات ضد شیعی شهرهای صلاح الدین و الانبار، اعلامیه هایی پخش شده است که در آن شیعیان به عنوان غیر عرب ها و حمالان بازار شورجه –بغداد- توصیف شده اند.وی خاطر نشان کرد که سلفی ها، اهالی استان های صلاح الددین و الانبار عراق را تشویق می کنند که حق خود را از شیعیان بگیرند و عملا می خواهند در عراق جنگ داخلی به وجود آورند.النخیل در ادامه تصریح کرد: العیساوی وزیر برکنار شده عراقی، سُنی مذهب بوده و وی همراه با گروهی از مخالفان نخست وزیر عراق در پی القای این مطلب هستند که در عراق در حق اهل تسنن ستم روا داشته می شود.در روزهای اخیر در برخی از استان های عراق به ویژه استان های سُنی نشین مخالفان علیه نوری مالکی نخست وزیر این کشور دست به تظاهرات زده اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید