خرید پابند کواکبیان: خاتمی مردد است

فارس نوشت:مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری با بيان اينکه ما طرح مناسک را به آقای خاتمی و هاشمی ارائه دادیم و صحبت‌هایی هم در این رابطه با آن‌ها داشتیم، افزود: آقای هاشمی که بحث وحدت ملی را مطرح می‌کند قصد دارد بالانسر {متعادل کنند} هر دو جریان باشد اما آقای خاتمی اصل طرح را پسندیده ولی هنوز خودش خیلی وارد نشده و ظاهرا تردید‌هایی در این رابطه دارد.کواکبیان اظهار داشت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که به جای شخص محوری برنامه‌محور باشیم؛ یعنی مثلا هر کسی که حزب مردم‌سالاری را دید فوراً متوجه شود که موضع حزب در مسائلی مانند تورم، سیاست خارجی، اشتغال، تحولات اداری، مسائل فرهنگی و سایر موارد چیست و برهمین اساس حرکتمان را ادامه دهیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید