خرید پابند نیروی عاشورایی 9 دی فتنه 88 را بایکوت کرد

دشمنان در کانون توطئه از ابزار برخی از اصلاح‌طلبان منحرف و غفلت برخی از خواص برای حرمت‌شکنی عاشورا هدف‌گذاری کرده بودند که نیروی عاشورای ملت ایران در 9 دی همانند دفاع مقدس در عرصه سیاسی دینی تجلی یافت. این حرمت‌شکنی در واقع ماهیت داخلی و خارجی، سیاسی، امنیتی هدایت‌ شده‌ای بود که محصول مشترک دشمنان داخلی و خارجی پس از زنجیره تحرکات قبلی بود. رضا طلایی‌نیک کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: حماسه 9 دی به ولایتمداری، بصیرت و شور حسینی اتکا داشت و ملت ایران با نیروی عاشورایی 9 دی فتنه سال 88 را بایکوت کردند.وی افزود: در واقع نیروی عاشورایی 9 دی تکرار دفاع مقدس در میدان دینی سیاسی بود و تعمیق و تداوم فرهنگ عاشورایی در ولایت‌مداری همانند 9 دی نیروی حماسه‌ساز در کشور را حفظ خواهد کرد.این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه حرمت‌شکنان در عاشورای 88 نقاب از چهره خود برداشتند، گفت: این حرمت‌شکنی در واقع ماهیت داخلی و خارجی، سیاسی، امنیتی هدایت‌ شده‌ای بود که محصول مشترک دشمنان داخلی و خارجی پس از زنجیره تحرکات قبلی بود.طلائی نیک اضافه کرد: دشمنان در کانون توطئه از ابزار برخی از اصلاح‌طلبان منحرف و غفلت برخی از خواص برای حرمت‌شکنی عاشورا هدف‌گذاری کرده بودند که نیروی عاشورای ملت ایران در 9 دی همانند دفاع مقدس در عرصه سیاسی دینی تجلی یافت.وی با بیان اینکه در ابعاد معرفت دینی جامعه شناسی 9 دی قابل تحلیل است، تصریح کرد:  حماسه 9 دی فرآیند عملیاتی پیوند دین و سیاست است و دشمنان اسلام و انقلاب همواره برای گسستن پیوند دین و سیاست رویکرد پیچیده‌ای را داشته‌اند.این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: تکیه‌گاه راهبردی انقلاب و نظام برای غلبه بر دشمنان و فتنه‌گران حفظ نیروی تأسی از پیوند دین و سیاست است که در حماسه 9 دی ملت ایران یکی از حماسه‌های پیوند دین و سیاست بر مبنای خداباوری و عشق حسینی را نشان می‌دهد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید