خرید پابند معاون اول رییس جمهور تغییر می کند؟

در حالي که چند ماه به پايان کار دولت دهم زمان باقي مانده است گويا قرار است تغييرات جديدي در مجموعه دولت رخ دهد.به گزارش آريا ، شنيده شده در جديدترين تحول در اين مورد قرار است محمد رضا رحيمي از سمت معاون اولي کنار رود.بر اساس اين گزارش از ميان افراد موجود در دولت گويا توافق بر سر معاون اولي علي اکبر محرابيان صورت گرفته است.اين جابجايي احتمالي در دولت در حالي رخ خواهد داد که هفته گذشته مرضيه وحيد دستجردي از سمت وزارت بهداشت برکنار شد .برکناري وزير بهداشت در حالي صورت گرفت که رحيمي چند روز پيش از آن به رسانه ها گفته بود :« خود من هنوز نيامده گفتند فلاني رفت در حالي که تا آقاي احمدي‌نژاد هست من هستم و تا احمدي‌نژاد هست وحيد دستجردي هم هست.»گفتني است پيش از اين شايع شده بود که محمد رضا رحيمي به عنوان سرپرست وزارت کشور در نظر گرفته شده است.تکميلي:در پي پيگيري خبرنگار آريا ، «نوري» مسئول دفتر علي اکبر محرابيان با تکذيب اين خبر اظهار داشت:  در صورتي که اين خبر صحت داشته باشد از سوي شوراي اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري اعلام خواهد شد.همچنين مسئول دفتر رحيمي معاون اول رييس جمهور نيز در پاسخ به آريا با ابراز بي اطلاعي نسبت به  انتشار اخبار جايگزين شدن محرابيان به جاي رحيمي گفت: در رابطه با صحت اين خبر اطلاعي ندارم.به گزارش خبرنگار آريا دفتر اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري نيز در واکنش به اين خبر توضيح داد: در صورتي که اين خبر صحت داشته باشد از طريق مبادي رسمي اعلام و بر روي  پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري  قرار خواهد گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید