خرید پابند علت فرود هواپیمای آمریکایی نقص فنی بود

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در فرودگاه بین‌المللی اهواز خبر داد و گفت:‌ هیچ شخص آمریکایی در هواپیمای حضور نداشته است.منصورحقیقت‌پور نماینده اردبیل، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در فرودگاه بین‌المللی اهواز به  باشگاه خبرنگاران گفت:این هواپیما ۲۰ روز پیش بعلت نقص فنی درخواست فرود اضطراری در فرودگاه اهواز را داشت که جمهوری اسلامی نیز براساس قوانین بین‌المللی با این درخواست موافقت کرد.وی در ادامه با اشاره به اینکه این هواپیما در اجاره امارات بوده است،‌ افزود: هیچ شخص آمریکایی در هواپیمای مذکور حضور نداشته همه سرنشینان اماراتی بودند.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی وقتی توانایی ساخت موشک را دارد، قادر به تعمیر این هواپیما نیز هست اما به دلیل  تحریم قطعات توسط آمریکا،‌ این هواپیما برای تعمیر منتظر رسیدن قطعات است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید