خرید پابند زنان برای لاغر شدن به مواد مخدر رو آورده‌اند

کارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: زنان برای لاغر شدن به استفاده از مواد مخدر مانند کراک رو آورده‌اند. غلامرضا بابایی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه بسیاری از زنان هم اکنون بدون توجه به معیارهای سلامت جسمانی، اقدام به لاغر کردن اندام خود می کنند، اظهار داشت: بی توجهی به سلامت و در ازای آن توجه افراطی بر ظاهر اندام در میان جوانان و به خصوص زنان کشور،‌ از عوامل متعددی نشأت گرفته است.  این کارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در ادامه بیان داشت: تغییر در  الگوها و هنجارهای اجتماعی میان جوانان و زنان کشور از جمله دلایل اصلی بی توجهی زنان و جوانان به سلامت جسمانی و در عین حال توجه ویژه به تغییر ظاهر خود است.  وی یادآور شد: تغییر الگوهای اجتماعی را می توان در تبلیغات ماهواره‌ای جستجو کرد.  بابایی ادامه داد: رسانه های غربی در خارج از مرزهای کشور سعی در القا کردن باورها و هنجارهای خود در میان زنان و جوانان  سایر کشورها دارند  این در حالی است که نقش رسانه های داخلی برای القای فرهنگ ایرانی در میان قشر جوان کشور، بسیار کمرنگ است.  وی بیان داشت:‌ بر اساس مطالعات ،‌ ثابت شده است که بسیاری از تبلیغات و فیلم های ماهواره ای بر الگوهای رایج میان زنان و جوانان در سایر کشورها تاثیر گذاشته است.  این کارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی متذکر شد: تمام نهادهای فرهنگی باید در راستای ایجاد بلوغ فکری در جامعه تلاش کنند و در این راستا برنامه های جامعی را در دستور کار خود قرار دهند.  وی با بیان اینکه توجه به ظاهر و اندام، بیشتر در میان بانوان متداول است اظهار داشت: بسیاری از جوانان و خانم‌ها سعی دارند به هر قیمتی که شده ،‌حتی به قیمت آسیب رساندن به سلامتی خود،‌ نگاه جامعه را به سوی خود جلب کنند.  بابایی خاطرنشان کرد: به منظور القای هنجارهای صحیح در میان مردم باید  راهکارها و برنامه های تربیتی پیش روی خانواده‌ها و مراکز آموزشی قرار داده شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید