خرید پابند روایت محبیان از طرح انتخاباتی ولایتی

آسمان نوشت:امیر محبیان معتقد است در مدل جدید ائتلاف 2+1 ولایتی نقش ویژه ای دارد.دکتر ولایتی برحسب شنیده‌ها به احتمال زیاد تمایل به کاندیداتوری دارد و تحرکاتی را هم به ظاهر شروع کرده است.اینکه این تمایل تا چه اندازه به عمل درخواهد آمد، بستگی به شرایط دارد همان‌طور که گفتید ولایتی دوره‌های پیشین هم نیز عزم کاندیداتوری داشت. اما هر دفعه به دلیلی این عزم به تحقق نپیوست. به هرحال به دلیل رفتاری که ایشان در انتخابات گذشته از خود نشان داده‌اند، از همین‌رو بعضی‌ها رفتارشناسی خاصی از آقای ولایتی را مطرح می‌کردند که براساس آن «ایشان مرد میدان رقابت‌های جدی نیست» اما این بار نیز وی اینگونه عمل خواهد کرد یا خیر. باید منتظر بود و دید.فعلاً که برحسب ظاهر ولایتی مبدع مدل 2+1 است حالا چرا 2+1 دانسته نیست و آن دو کدامند و یک کدام است مشخص نیست اما به نظر می‌رسد ولایتی در این دور قصد دارد با اتکا به مدل‌های ترکیب در دولت آینده حضور یابد حال به عنوان نفر نخست یا نفر دوم!متأسفانه فعلاً افرادی که کاندیدا می‌شوند، قبل از هر چیز به احتمال گذر خود از فیلتر شورای نگهبان به عنوان یک فاکتور برتری دهنده نگاه می‌کنند سپس به حمایت احزاب یا نهادهای سیاسی معتبر می‌اندیشند و در پایان به آن می‌نگرند که چه میزان از اقبال عمومی را با خود دارند. البته آقای ولایتی چهره شناخته شده‌ایست و امواج منفی علیه وی زیاد نیست.همین‌طور است باید گفت که خبر کاندیدا شدن ولایتی موج مثبت خاصی به وجود نیاورده است. به عبارتی کشتی انتخاباتی ولایتی نه باد مخالف شدیدی دارد و نه باد موافق قدرتمند مردمی.می‌توان برای هر کاندیدایی نقاط مثبت و منفی زیادی برشمرد؛ آن هم از مناظر مختلف. ولایتی دو فاکتور مهم دارد. نخست حرف‌شنوی از ولایت که برای طیفی از اصولگرایان فاکتور مهمی است و دیگری سابقه کار دیپلماتیک بسیار. اگر قرار باشد مهم‌ترین بحث سال 92-96 دیپلماتیکی باشد و گره‌گشایی از روابط دیپلماتیک با عبور از امواج پرخطر در سیاست خارجی از نقطه برتری برخوردار باشد. متکی و صالحی نیز از این فاکتور برای خود به عنوان نقطه تمایز بهره می‌جویند. البته این در ذهنیت آنان برجستگی دارد ولی ایا شرایط هم طبق برداشت آنان پیش خواهد رفت یا نه، امری دیگر است!ولایتی شدیداً به حمایت نهادهای سنتی اصولگرا چون جامعه مدرسین خوشبین است، تمایلی که البته معمولاً دو سر داشته است ولی آیا این بار هم جامعه مدرسین چون همیشه عمل خواهد کرد اطمینان در این مورد کمی دشوار است به ویژه اگر جامعه مدرسین بخواهد همراه جامعه روحانیت در فرآیند تعاملی وحدت اصولگرایان نقش ایفا کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید