خرید پابند تکنولوژی جدید پهپادهای ساخت ارتش

فرمانده هوادریای نیروی دریایی ارتش گفت: پهپادهای در اختیار نیروی دریایی ارتش با بکارگیری تکنولوژی های جدید و روز توسط متخصصین ارتش و نیروهای مسلح ساخته شده است.علیرضا نیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش توانمندی یگان پهپادی هوادریای نیروی دریایی ارتش در انجام عملیات های تجسس و اطلاعاتی بیان داشت: بهره گیری از پهپادها چندین سال است که در ارتش مورد توجه قرار دارد و در رزمایش های مختلف از توانایی پهپادها استفاده می شود.وی با بیان اینکه پهپادها نقش موثری در کاهش هزینه ها، زمان و تلفات نیرو دارد، عنوان کرد: پهپادهای مورد استفاده در نیروی دریای ارتش با استفاده از آخرین تکنولوژی های جدید بهره می برد و این پهپاد ها بومی و توسط متخصصین ارتش و وزارت دفاع ساخته شده است.نیری با بیان اینکه تجهیزات و ادوات و نیروی انسانی دو رکن هوادریا است، افزود: تجهیزات و ادوات نظامی عامل ثابت است، اما نیروی انسانی و استفاده از فکر و ایده همیشه به نوعی برای دشمن غیرقابل پیش بینی است. تولید فکر توسط نیروی انسانی است و تنوع در استفاده و بکارگیری از این فکر و ایده نقش تعیین کننده ای در جنگ و سایر عملیاتهای نظامی دارد.وی در مورد نقش هوادریا در نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: 31 شهریور در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی هوادریا و یا به نوعی هواپیماها و بالگردهای نیروی دریایی ضربه مهلک و تعیین کننده ای به دشمن وارد کردند که تا پایان جنگ دشمن در دریا حرفی برای گرفتن نداشت.فرمانده هوادریای نیروی دریایی ارتش اضافه کرد: هرگاه نام نیروی دریایی به میان می آید اذهان عمومی به سمت دریا می رود در حالی که نیروی دریایی ارتش در کنار نیروهای دریایی نیروهای پیاده و هوایی هم دارند که در رزمایش ها شاهد انجام عملیات های مختلف و هماهنگ میان این سه نیرو هستیم.وی در مورد نقش هوادریا در رزمایش ولایت 91 بیان داشت: در رزمایش دریایی ولایت 91 بالگردهای آر.اچ، اس.اچ و ای.بی به صورت گروهی و مجزا به اجرای علمیات های هلی برن، مین روبی و تخلیه تجهیزات و نیرو در سواحل مناطق عمومی رزمایش پرداختند.وی با بیان اینکه ماهیت اصلی هوادریا واکنش سریع است، عنوان کرد: هوادریا در رزمایش ولایت 91 با جابه جایی ادوات و تجهیزات نظامی، جابه جایی تکاوران، تفنگداران و نیروهای ویژه در عملیاتهای دفاع از سرزمین اصلی، گشت‌های شناسایی هوایی به وسیله هواپیماهای بال ثابت نداجا، بالگردها و پهپادها در منطقه جهت اشراف اطلاعاتی نقش موثری را داشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید