خرید پابند توانایی گنبد آهنین در برابر موشکهای حزب الله

یکی از روزنامه های فرانسوی به ناکارآمدی سامانه گند آهنین رژیم صهیونیستی دربرابر موشکهای حزب الله اذعان و تصریح کرد: حزب الله با موشک های قوی می تواند کل سامانه دفاع موشکی اسراییل را بر باد دهد.به گزارش واحد مرکزی خبر ، روزنامه لوفیگارو در گزارشی درباره سامانه دفاع موشکی رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین با اشاره به اینکه هر بار رهگیری موشک های دشمن با این سامانه پنجاه هزار دلار هزینه دارد، نوشت: با این حال این سامانه  در برابر موشک های جنبش حزب الله کارایی ندارد.لوفیگارو افزود: این سامانه فقط می تواند موشک های حمله برنده را تا شعاع 75 کیلومتری رهگیری کند و بر این اساس نمی تواند از مناطق نزدیک محل شلیک دفاع کند.به همین علت این سامانه در برابر حمله موشکی احتمالی حزب الله کارایی ندارد. این جنبش با ظرفیت افزون بر شصت هزار راکت وموشک های قوی می تواند کل سامانه دفاع موشکی اسراییل را بر باد دهد.در عین حال این سامانه تنها پنج مجموعه رهگیری موشک دارد و هر بار رهگیری پنجاه هزار دلار هزینه دارد.در جریان جنگ اخیر علیه غزه پانصد رهگیری صورت گرفت.به همین علت اسراییلی ها سفارش خرید سامانه های جدیدی را داده اند که قادر به مقابله با موشک های حزب الله باشد.از آن جمله می توان به سامانه « دیوید اسلینگ» اشاره کرد. اما این سامانه ها تنها سال ها بعد عملیاتی می شوند.به همین علت برخی ژنرال های ارتش اسراییل بر این باورند که تصور در امان بودن از شلیک موشکی اشتباه است و اگر همچنان که معروف است جنگ، ادامه سیاست محسوب می شود، راه اندازی فرآیند صلح نیز سلاح بی تردید کاراتری در مقایسه با گنبد آهنین است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید