خرید پابند تشویق دایی و راه‎آهن پس از باخت به گهر

پس از باخت به گهر، هواداران این تیم علی دایی را تشویق کردند.به گزارش ایسنا منطقه لرستان، هواداران متعصب گهر پس از اولین پیروزی تیم‎شان در نیم فصل دوم برابر راه‎آهن یکصدا تیم راه‎آهن و علی دایی را تشویق کرد.همچنین هواداران با شعارهای “بچه ها متشکریم” و “گهر با غیرت، همینه، همینه” گهر را تشویق کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید