خرید پابند آغاز به کار طرح شبنم برای تولیدات داخلی

مدیر عامل شرکت انفورماتیک راهبر از آغاز به کار طرح شبنم برای تولیدات داخلی از امروز خبر داد. به گزارش فارس، محمود علائی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: تاکنون 300 میلیون واحد کالا برچسب شبنم گرفته‌اند و فرایند الصاق برچسب شبنم به کمتر از 48 ساعت و بعضا به لحظه رسیده است.وی افزود: طرح شبنم از امروز برای کالاهای تولید داخل کار خود را آغاز می‌کند و هدف از این طرح مبارزه با جعل کالا برای حفاظت از برندها در کشور است.مدیر عامل شرکت انفورماتیک راهبر گفت: فرآیند کار به دو شکل انجام می‌شود، در شکل اول تولیدکنندگان این که مشتاق هستند، برچسب‌ها را دریافت می‌کنند و در فرآیند دوم کالاهایی که برای سلامت خانواده‌ها مخاطره آمیز است، در اولویت دریافت قرار دارند.علایی گفت: از مزیت های طرح شبنم برای تولیدات داخلی به دست آمدن آمار توزیع کالا به تفکیک جغرافیایی و کالایی است.وی با تاکید بر این که مدیریت و نظارت در این طرح بر عهده سازمان حمایت است، گفت: از ۳۰۰میلیون کالای وارداتی که طرح کد شبنم گرفته‌اند، 230 میلیون در لحظه واردات و 70 در طرح ساماندهی بازار انجام شده است.مدیر عامل شرکت انفورماتیک راهبر گفت: 120 هزار نوع کالا مشمول طرح شبنم هستند و بیش از 5 هزار وارد کننده عضو سامانه ما شده‌اند.علائی گفت: آمار تولید بر اساس سایت بهین‌یاب مشخص است و بر اساس آن طرح شبنم برای تولیدات داخلی الصاق می‌شود.وی افزود: برای کالای فله‌ای الزامی برای برچسب شبنم وجود ندارد.مدیر عامل شرکت انفورماتیک راهبر همچنین گفت: استفاده از طرح شبنم باعث شده است، تا قاچاق کالا کاهش پیدا کند، به طوری که فقط در بخش موبایل اجرای این طرح ۷۰ میلیارد تومان برای وارد کنندگان و 17 میلیارد تومان برای دولت افزایش درآمد داشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید