خرید پابند طالبان 21 سرباز پاکستانی را کشتند

مقامات دولت پاکستان اعلام کردند نیروهای طالبان 21 نفر از سربازان پاکستانی را که در حمله به دو اردوگاه در بیرون شهر پیشاور در مناطق ناآرام شمال غربی این کشور ربوده بودند تیرباران کرده اند.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، حدود دویست نیروهای طالبان که مسلح به تسلیحات سنگین شامل خمپاره انداز و آر پی جی بودند بامداد پنج شنبه گذشته به اردوگاه شبه نظامیان طرفدار دولت حمله کردند و بعد از کشتن دو نیروی امنیتی ، بیست و سه سرباز را ربودند.مقامات پاکستان گفتند که اجساد بیست و یک نیروی امنیتی در بیابان های اطراف در نقطه ای نه چندان دور از اردوگاه فوق در حالی پیدا شد که دستهای آنها از پشت بسته و همگی تیرباران شده بودند. دو مامور دیگر نیز که یکی مجروح شده بود و دیگری صدمه ای ندیده بود پیدا شدند.اردوگاه های فوق در بیرون شهر پیشاور قرار دارند که مهم ترین شهر شمالی پاکستان است و در نزدیکی مناطق ناآرام قبیله ای در مرز افغانستان قرار دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید