خرید پابند در صورت افزايش تحريم‌‌ها تنگه هرمز را می‌بندیم

محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر بستن تنگه هرمز به وسیله ارتش جمهوری اسلامی در رزمایش اخیر گفت: ایران اصراری در زمینه بستن تنگه هرمز ندارد و تا زمانی که ناامنی از طرف کشورهای غربی و آمریکا در منطقه ایجاد نشود، ایران در این مورد اقدامی نمی‌کند.وي در ادامه تصريح کرد:  موضوع قابل توجه در رابطه با بستن تنگه هرمز توجه به بحث‌ تحریم‌ها است چراكه تنگه هرمز برای ایران یک موقعیت استراتژیک است.  دبير کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي همچنين خاطرنشان كرد: اگر مشاهده کنیم که فشار غرب و اروپا در رابطه با تحریم‌ها در حال افزایش است، از تنگه هرمز به عنوان یک فرصت استفاده کرده و برای بستن آن اقدام می‌کنیم. گفتنی است؛ طبق اظهارات رسانه‌های خبری بیگانه، ایران در رزمایش اخیر که در خلیج فارس برگزار کرد اقدام به بستن تنگه هرمز کرده است، در صورتی که بستن تنگه هرمز برای ایران به صورت یک پروتکل بوده یعنی در صورت انجام عملیات‌های خاص و یا رزمایش می‌تواند قوانین منع عبور و مرور از این تنگه را اجرا کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید