خرید پابند داماد‌، همسر دوم پدرزنش را کشت

چکیده
مهمترین حوادث و رویدادهای اجتماعی
شبانه‌روز گذشته به شرح زیر است:
: کشیدن سلاح به قصد ترساندن «محاربه» است

خراسان:

4 زورگير خشن تهران پاي ميز محاکمه

جام جم:

درگيري رانندگان منجر به قتل شد

ایران:

معماي خانه‌باغ پيرزن ايراني مقيم هلندمردم سالاری:داماد‌، همسر دوم پدرزنش را کشت

آخرین اخبار
اجتماعی و
حوادث ایران و جهان
را در اجتماعی
بخوانید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید