خرید پابند تهران 15 شهرستان شد

استاندار تهران از تشکیل پانزدهمین شهرستان استان تهران خبر داد.  مرتضی تمدن در گفتگو با مهر از تصویب تشکیل شهرستان پردیس در جلسه هیئت دولت خبر داد و افزود: با مصوبه هیئت دولت شهرستان پردیس مرکب از بخشهای بومهن و جاجرود ایجاد شد و جاجرود نیز به بخش ارتقاء یافت.  وی افزود: این اقدام به پیشنهاد وازرت کشور و استانداری تهران بوده که رئیس جمهور در سومین سفر استانی خود به تهران وعده داده بود. همچنین بزودی بخشداری جاجرود راه اندازی می شود.  گفته های تمدن در حالی عنوان می شود که صفرعلی براتلو معاون سیاسی استانداری تهران هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده است که با تایید استانداری طی پیشنهادی به وزارت کشور درخواست کرده ایم بخش قرچک هم به شهرستان تبدیل شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید