خرید پابند بازداشت يکي از مسئولان باشگاه پرطرفدار

نامه نوشت: يکي از مسئولان باشگاه پرطرفدار تهراني به خاطر بدهي بانکي بازداشت شده است.اين روزها شنيدن خبر بازداشت و يا احضار مسئولان ورزشي به امري عادي بدل گشته است. پس از بازداشت کريم صفايي رئيس فدراسيون تيراندازي با کمان، بازداشت مشاور سابق فدارسيون فوتبال، احضار رئيس فدراسيون فوتبال(کفاشيان) و رئيس سابق فدراسيون کشتي(طالقاني) خبر مي‌رسد که يکي از مسئولان باشگاه پرطرفدار تهراني نيز بازداشت شده است.اين مسئول که مدت زمان زيادي از فعاليتش در باشگاه مذکور نمي‌گذرد به خاطر بدهي‌هاي بانکي بازداشت شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید