خرید پابند کنفرانس خیریه برای مردم سوریه

سازمان ملل در سایه وخیم شدن شرایط زندگی مردم سوریه و نیاز مبرم به کمک های بشر دوستانه، کنفرانسی در کویت برپا خواهد کرد.به گزارش «» به نقل از رادیو صدای روسیه کنفرانس 30 دسامبر تلاش دارد تا دست کم 1.5 میلیارد دلار برای کمک رسانی به سوریه جمع آوری کند.آخرین گزارش سازمان ملل خبر از نیاز کمک 5 میلیونی مردم در داخل سوریه داده است و این درحالی است که بیش از 2 میلیون نفر آواره در داخل کشور و بیش از 540 هزار نفر در خارج سوریه بدون مسکن می باشند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید