خرید پابند کدام رشته ورزشی بیشتر سیگاری دارد؟

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران فوتبالیست‌ها را بیشترین سیگاری‌ها بین ورزشکاران کشور اعلام کرد.لطفعلی پورکاظمی در گفت‌وگو با خبرگزای تسنیم، با بیان اینکه بیشترین ورزشکاران در کشور فوتبالیست‌ها هستند و به همین دلیل متاسفانه بیشترین استعمال‌کنندگان دخانیات نیز این دسته از ورزشکاران به حساب می‌آیند، اظهار داشت:‌ هر چند ورزش‌های رزمی و همگانی نیز آمارهای تعداد ورزشکاران آن در کشور رو به فزونی است.وی افزود: با توجه به اینکه تعداد ورزشکاران فوتبالیست در کشور بسیار بالا است متعاقب آن آمار تعداد مصدومان این ورزش نیز به همراه بالا بودن آمار استعمال دخانیات‌شان در کشور بالا است.پورکاظمی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون پزشکی ورزشی در زمینه ‌آموزش برای جلوگیری از استعمال دخانیات در سطح ملی و حرفه‌ای اقدام می‌کند، تصریح کرد: فدراسیون با برگزاری‌ دوره‌های آموزشی در سطوح ورزش‌های همگانی و همچنین در سطوح قهرمانی و حرفه‌ای نیز به ورزشکاران ملی‌پوشی که دچار عادت استعمال دخانیات هستند این آموزش‌ها را با گستردگی بیشتری ارائه می‌دهد.رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران خاطرنشان کرد: وضعیت استعمال دخانیات ورزشکاران ملی‌پوش را کاملاً بررسی می‌کنیم ولی چون این اطلاعات به عنوان اسرار محرمانه ورزشی به حساب می‌آیند نمی‌توانیم آن را رسانه‌ای کنیم ولی در مجموع فوتبالیست‌ها به دلیل آمار بالای ورزشکارانش در کشور بیشترین استعمال دخانیات نیز در این حرفه ورزشی صورت می‌پذیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید