خرید پابند نایب رئیس اول و دبیر هم باید تغییر کنند

عضو مجمع فدراسیون فوتبال با اعلام اینکه رئیس سازمان لیگ تغییر می کند اما عزیز محمدی رئیس بعدی نیست،گفت: نظر اعضای مجمع اصلاحات در سطوح دیگر فدراسیون فوتبال است و اگر تحقق پیدا نکرد استعفای کفاشیان باید بررسی شود.امیرعابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهار نظر اخیرعلی کفاشیان مبنی بر استعفا در مجمع آینده فدراسیون فوتبال و همچنین اظهار نظر اخیر خود مبنی بر اینکه تغییرات گسترده ای در فدراسیون فوتبال پیش رو خواهد بود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: رئیس سازمان لیگ قطعا تغییر خواهد کرد و باید از تجربیات وی در جایی استفاده شود که مغایر قانون نباشد. مطمئن باشید کفاشیان نیز به دلیل احترامی که برای مجمع فدراسیون فوتبال قائل است چنین اظهار نظری را انجام داده و همین طور استعفای خود را به صورت کتبی نمی نویسد و برود.وی در همین خصوص افزود: مطمئن باشید این اظهار نظر کفاشیان یک مانور رسانه ای نیست و وی حرف های خود را در مجمع آتی زده و مشکلات فعلی فدراسیون فوتبال را مطرح خواهد کرد تا مجمع عملکرد وی را ارزیابی کند که قطعا اگر این ارزیابی مثبت باشد وی در سمت خود باقی خواهد ماند و اگرنه با استعفای کفاشیان موافقت خواهد شد.عضو مجمع فدراسیون فوتبال تاکید کرد: پس از تغییر رئیس کمیته فوتسال و تغییرات دیگری که به زودی رخ خواهد داد از جمله تغییر رئیس سازمان لیگ، به نظر می رسد که فدراسیون فوتبال در راستای خواست مجمع و جامعه فوتبال گام بر می دارد که این همان اصلاحات مد نظر مجمع فدراسیون فوتبال است.عابدینی درهمین خصوص تصریح کرد: نظراعضای مجمع ابتدا انجام اصلاحات در سطوح دیگر فدراسیون فوتبال بوده  و اگر تحقق پیدا نکرد باید بحث استعفای کفاشیان مورد بررسی قرار گیرد. این اصلاحات باید در سطوح دیگر فدراسیون مانند نائب رئیس اول و دبیر فدراسیون فوتبال نیز انجام شود.وی در خصوص بازگشت عزیز محمدی به سازمان لیگ گفت: بعید می دانم عزیز محمدی به سازمان لیگ برگردد چون تعامل خوبی بین و رئیس فدراسیون فوتبال وجود ندارد. البته فدراسیون فوتبال گزینه های دیگری را برای این سمت در نظر گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید