خرید پابند سیستم بانکی بیشتر از توانش تسهیلات پرداخت کرده

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی نداریم و تنها مشکلی که پیش روی سیستم بانکی است نقل و انتقالات پولی است.محمود بهمنی_ رییس کل بانک مرکزی_ در گفت‌و‌گو با ایسنا افزود: در این راستا لازم است با کشورهای هدف ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم واحدهای بانکی را در کشورهایی که طرف معاملات ما هستند تاسیس و راه‌اندازی کنیم.وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد تناسب بین منابع و مصارف و با تاکید بر ایجاد نظم پولی و نظام مالی سیستم بانکی اظهار کرد: سیستم بانکی بیشتر از توانش به مشتریان تسهیلات پرداخت کرده چرا که در سال گذشته تسهیلات پرداخت شده 29 درصد رشد داشته در حالی که رشد منابع جذب شده 19.6 درصد بوده است.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید نظم پولی رعایت شود تصریح کرد: با توجه به مسائلی که رخ داده سعی می کنیم شفافیت در مسائل بانکی را افزایش داده و از سویی نظارت بر عملکرد بانک‌ها را افزایش دهیم که البته همه برنامه‌ها نیز در همین راستا تدوین شده است.بهمنی با بیان اینکه بخش عمده منابع سیستم بانکی ما سپرده های جاری است افزود: هزینه آن‌ها برای سیستم بانکی نزدیک به صفر است چون با منابع پر هزینه ترکیب و مجموعا هزینه بانک‌ها را در نرخ‌های بالا تعدیل می کند.وی یکی از راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی نظام بانکی را وصول مطالبات معوق عنوان کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید