خرید پابند سوزندان کارت سوخت داوران؟!

رویانیان گفت: “من اهل این کارها نیستم.” به نظر شما منظور رویانیان از “این کارها” چه کارهایی است؟! الف. سوزاندن کارت سوخت مربیانی که از تیم او ببرند! ب. سوزندان کارت سوخت داورانی که به ضرر پرسپولیس سوت بزنند! ج. تکذیب کردن حرفی که دو دقیقه پیش زده! د …تست های ورزشی عصرایران:1- رویانیان گفت: “از … راضی هستیم.”الف. آب میوهب. شیرینیج. بیسکویتد. کلوچهراهنمایی: رویانیان در خصوص اینکه گفته می‌شود سرپرست پرسپولیس تغییر می‌کند، اظهار داشت: “از شیرینی راضی هستیم.”2- رویانیان گفت: “مدیرعامل استقلال خیلی … .”الف. آواز می خواند!ب. کری می خواند!ج. درس می خواند و دکتر شده است!د. زور دارد و شوالیه شده است!راهنمایی: رویانیان در مورد کری‌خوانی فتح الله زاده گفت: “مدیرعامل استقلال خیلی کری می‌خواند.”3- رویانیان گفت: “من اهل این کارها نیستم.”به نظر شما منظور رویانیان از “این کارها” چه کارهایی است؟!الف. سوزاندن کارت سوخت مربیانی که از تیم او ببرند!ب. سوزندان کارت سوخت داورانی که به ضرر پرسپولیس سوت بزنند!ج. تکذیب کردن حرفی که دو دقیقه پیش زده!د. کری خواندن.راهنمایی: رویانیان گفت: “مدیرعامل استقلال خیلی کری می‌خواند، اما من اهل این کارها نیستم.”4- رویانیان گفت: “به بازیکنانم تاکید می‌کنم که به زمین بروند و … “الف. برای گرفتن کاپ اخلاق تلاش کنند!ب. در آنجا بذر بپاشند!ج. در آنجا هندبال بازی کنند! … منظورم همون بازیِ هست که با پا باید توپ رو شوت بزنی! … ایندفعه درست گفتم دیگه؟!د. برای موفقیت تیم تلاش کنن.راهنمایی: گزینه “دال” صحیح می باشد!5- شهاب‌الدين عزيزي‌خادم -عضو منتقد هيات رييسه فدراسيون فوتبال- گفت: ” … كفاشيان را ندارم.”الف. شماره موبایلب. طمع صندليج. صندل(!)د. قدرت قهقه زدن چند ساعته مثلراهنمایی: سه گزینه الف و جیم و دال پاسخ صحیح نیستند!6- خبرگزاری ایسنا نوشت: “نامه پرسپولیس به فیفا درباره رفتارهای ژوزه”به نظر شما در این نامه در مورد چه رفتاری از ژوزه نوشته شده است؟!الف. شب ها مسواک نمی زده!ب. در جشن تولد بازیکنان پرسپولیس که در رختکن برگزار می شده، حرکات موزونش کمی ناموزون بوده است!ج. سلام نکردن به بزرگتر از خود و زبان درازی در جواب انتقادها!د. عدم حضور ژوزه در جلسه کمیته فنی، عدم حضور در تمرین به رغم اعلام چندین باره از سوی مدیر عامل، ترک بدون هماهنگی ایران از سوی وی و دستیارانش و عدم بازگشت به ایران.راهنمایی: واقعاً راهنمایی می خواین؟! خب تابلو هست که گزینه “دال” صحیح هست!عصر ایران

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید