خرید پابند رونق صنعت در گرو اعتماد به بخش خصوصی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه امروز متاسفانه بخش خصوصی از نظر مشارکت در بخش های تولیدی و از نظر حمایت ها در حداقل ممکن قرار دارد، گفت: متاسفانه یک سند استراتژیک ویک نقشه راه در مجموعه صنایع کشور ترسیم نکردیم واگر بخواهیم بخش صنعت رونق بگیرد باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم.بهروز نعمتی در گفت و گو با خانه ملت گفت: در بحث تولید اگر بر اساس آمار ها بررسی کنیم نسبت به شرایطی که باید مناسب و محیا باشد متاسفانه شرایط خوبی نداریم.نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر منظور از تولید این است که چهار مجموعه بزرگ کشور مثل مجموعه پتروشیمی ها و مجموعه خودروسازان را نگاه کنیم ممکن است ادعا کنیم که شرایط صنعت خوب است، گرچه خودروسازان هم در از شش ماهه دوم امسال وضعیت مناسبی ندارند ودر حال پیوستن به سایر تولیدکنندگان متضررهستند.وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزراشی که از واحدهای تولیدی در کمیسیون دریافت کردیم بسیاری از این واحدها با حدود ۵۵ درصد از ظرفیت خود در حال فعالیت هستند که اصلا مناسب نیست.نعمتی با بیان اینکه چند عامل در عدم موفقیت صنعت کشور دخیل است گفت: بحث نخست مدیریت تولید و صنایع کشور است، با توجه به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی تحت عنوان وزارت صنعت معدن و تجارت، عملا بخش تجارت بر بخش صنایع چربید ونیرهایی که در حال حاضر در مجموعه وزارت صنعت معدن وتجارت داریم نیروهایی هستند که از بخش تجارت و بازرگانی به بخش صنایع آمده اند که در این راستا مجموعه بخش خدمات ما از نظر هزینه ای از نظر کاربری در کشور بیشتر از مجموعه صنعتی ما هستند.عضو کمیسین صنایع ومعادن مجلس ادامه داد: موضوع بعدی در عدم موفقیت بخش صنعت این است که یک سند استراتژیک ویک نقشه راه در مجموعه صنایع کشور ترسیم نکردیم.نعمتی افزود: اگر بخواهیم بخش صنعت رونق بگیرد باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم؛ امروز متاسفانه بخش خصوصی از نظر مشارکت در بخش های تولیدی و از نظر حمایت ها در حداقل ممکن قرار دارد، همچنین موضوع دیگری که بر این مشکلات افزوده شده است عدم پرداخت یارانه ها و تسهیلات دولت به این بخش است.وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه بخش تولید موفق ترین موضع در قانون هدفمندی یارانه ها است، تصریح کرد:با توجه به اینکه قرار بود ۳۰ درصد از درآمدها ناشی از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد اما بنده به عنوان یک صنعتگرو مدیر صنعتی آثاری از این حمایت ها را مشاهده نکردم.نماینده مردم اسدآباد درمجلس تاکید کرد: رئیس جمهور معتقد است که با تزریق منابع و تسهیلات از بخش صنعت حمایت کردیم اما بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید این ۳۰ درصد به صورت مستقیم در اختیار صنعت قرار گیرد نه تسهیلات؛ بنابر این در این بخش چنین حمایت هایی نشده است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید