خرید پابند تشریح کیفرخواست چهار زورگیر خشن در دادگاه

نماینده دادستان در دادگاه چهار زورگیر خشن با تشریح کیفرخواست و اقدامات مجرمانه متهمان گفت: سلامت روحی و روانی چهار متهم پرونده از سوی پزشکی قانونی تایید شده است.  به گزارش مهر، قاضی امیر اسماعیل رضوان فر در تشریح کیفرخواست متهمان گفت: در این پرونده متهم ردیف اول متولد سال 1368، سابقه دار ، متهم به محاربه و افساد فی الارض از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنین ضرب عمدی شاکی پرونده می باشد.  متهم ردیف 2 متولد 1371 نیز متهم به محاربه و افساد فی الارض از طریق ایجاد رعب و هراس در جامعه می باشد.  وی افزود: متهمان ردیف سوم و چهارم که 21 و 23 سال سن دارند و هر دو سابقه دار می باشند در این پرونده متهم به سرقت مسلحانه با سلاح سرد هستند.  نماینده دادستان در تشریح پرونده گفت: ساعت 12 روز 11 آذرامسال زمانی که شاکی برای رفع مایحتاج به بانک سامان مراجعه کرده بود هنگام برگشت مورد حمله چهار متهم موتورسوار قرار گرفت. متهمان که مسلح به سلاح سرد بودند اقدام به خفت شاکی کرده و اموال باارزش وی را به سرقت بردند. آنها همچنین قصد سرقت حلقه ازدواج شاکی را داشته که موفق به این کار نشدند.  پس از این سرقت ماموران تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند با توجه به دلایل کشف شده در صحنه جرم چهار متهم را دستگیر کنند. سارقان همچنین صحنه سرقت را بازسازی کردند.  وی با اشاره به اینکه متهمان این پرونده حضور خود با سلاح سرد را در صحنه جرم تایید کرده اند، گفت: پزشکی قانونی سلامت روحی و روانی متهمان در زمان حادثه را تایید کرده اند. همچنین اقدام این افراد باعث ایجاد اخافه در بین مردم شده و مطابق با مواد قانونی می باشد.  رضوان فر همچنین با اشاره به محاکمه این زورگیران اظهار داشت: افرادی که همچنان در سراب استفاده از سلاح سرد هستند توجه کنند که بر اساس قانون نگهداری سلاح سرد و گرم جرم می باشد و اگر این سلاح را به روی مردم بکشند با حفظ شرایطی محارب محسوب می شوند.  همچنین با توجه به شرایط سنی متهمان از صاحبان علوم اندیشه کیفری می خواهم بر روی زوایای پیدا و پنهان این پرونده تحقیق کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید