خرید پابند بازرسی‌بدنی‌توهین‌آمیزدرسفارت‌انگلیس

سفارت انگلیس در افغانستان، مراجعه کنندگان را مانند زندانیان بازرسی بدنی می کندبه گزارشالعالم ؛ روزنامه “ديلي تلگراف” نوشت: “سفارت انگلستان در کابل علاوه بر دستگاه هاي ثبت اثر انگشتان پا كه در برخي از زندان‌هاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد؛ دستگاه هايي را برای بازرسي نشيمنگاه مراجعه كنندگان اضافه کرده است، تا از وجود نداشتن سلاح در داخل بدن آنها اطمینان یابد‌”.به نوشته ديلي تلگراف، “شماري از مراجعه كنندگان به سفارت انگليس گفته اند كه نيروهاي بازرسي از آن ها خواستند بر روي يك صندلي برقي بنشينند؛ تا با استفاده از آن دستگاه، از نبودن سلاح در نشيمن گاه يا ديگر اعضا و منافذ بدن آنها اطمينان یابند”.دولت انگلستان از اظهار نظر در خصوص این موضوع خودداری کرده است؛ تا مجبور نشود از استفاده از این تجهیزات توهین آمیز دست بكشد.اين موضوع در مطبوعات و رسانه ها به موضوعي طنزآميز تبديل شده، و رسانه ها از اين صندلي به ” تخت پادشاهي اجباري ” ياد كرده اند.يكي از افرادي كه ناچار به استفاده از اين صندلي شده است، به ديلي تلگراف گفت: وقتي از من خواستند بر روي صندلي خاكستري رنگ بنشينم و برايم توضيح دادند كه كاركرد اين دستگاه چيست، به شدت شگفت زده شدم.ديلي تلگراف تاكيد كرد كه از اين دستگاه، تنها در برخي از زندان ها و براي اطمينان از عدم انتقال سلاح به زندان توسط ملاقات كنندگان استفاده مي شود.سخنگوي سفارت انگلیس در پاسخ به اين موضوع گفت: اگر مساله به تدابير امنيتي مربوط به ورود به سفارت است، درباره آن نظري نداريم و دليل اين مساله روشن است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید