خرید پابند اجرای بیمه طلایی بازنشستگان کشوری

معاون رفاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از اجرای بیمه طلایی بازنشستگان کشوری خبر داد.عبدالله عمادی در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبرگفت: بیمه طلایی بازنشستگان به منظور کاهش فرانشیز  خدمات سلامت بازنشستگان کشوری اجرا می شود.(فرانشیز به میزان (درصد) معافیت شخص بیمه شده از پرداخت هزینه خدمات بیمه گفته میشود)وی افزود: همه بازنشستگان کشوری از بیمه خدمات درمانی بهره مندند و بیمه تکمیلی نیز دارند.عمادی بابیان اینکه در روز تکریم بازنشستگان، رئیس جمهور با تقاضای این گروه برای کاهش فرانشیز خدمات درمانی موافقت کرده بود گفت: با اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار امروز قراردادی بین سازمان بازنشستگی کشوری و مجری طرح بیمه طلایی بازنشستگان کشوری منعقد و اجرا می شود.معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی اضافه کرد: با اجرای بیمه طلایی سطح خدمات سلامت به بازنشستگان کشوری ارتقا خواهد یافت.تجمیع بیمه های سلامت تا پایان برنامه پنجممعاون رفاه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تجمیع صندوق ها و سازمان های بیمه سلامت به استثنای نیروهای مسلح تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.آقای عمادی با بیان اینکه این تجمیع به تدریج  در مراحل مختلف اجرا خواهد شد، افزود:سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است و بیمه های سلامت در قالب این سازمان تجمیع می شوند.وی اضافه کرد:اساسنامه سازمان بیمه سلامت ابلاغ است و جلساتی نیز با بیمه گر های  سلامت(بانک ها،شهرداری،فولاد،شرکت نفت و دیگر بیمه های خدمات درمانی)برای ایجاد زمینه های تجمیع برگزار شده است.معاون وزیر تعاون تصریح کرد: تجمیع بیمه های سلامت از برخی نابسامانی ها و همپوشانی های بیمه جلوگیری می کند و هر نفر یک دفترچه درمانی خواهد داشت.عمادی اضافه کرد:تجمیع بیمه های خدمات سلامت به منظور ارتقای سطح خدمات و کاهش پرداخت از جیب مردم (فرانشیز) اجرا خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید