خرید پابند پیش‌بینی افزایش تراز تجاری ایران

واحد اطلاعات اکونومیست در جدیدترین پیش‌بینی خود از افزایش تراز تجاری ایران از سال آینده خبر داده است.به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه دسامبر 2012 خود میزان واردات ایران در سال گذشته را 74 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که با هفت میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش این شاخص در سال 91 به 67 میلیارد دلار خواهد رسید.تحلیل‌گران اکونومیست بر این عقیده هستند که در سال آینده واردات ایران پنج میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش داشته و به 61 میلیارد و 600 میلیون دلار بالغ خواهد شد.اکونومیست باور دارد که در سال 1393 واردات ایران به 62 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که این شاخص با دو میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش در سال 1394 به 65 میلیارد و 200 میلیون دلار بالغ خواهد شد.سال 1395 سالی است که واردات ایران برابر با 68 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود و در سال پس از آن به 72 میلیارد و 100 میلیون دلار خواهد رسید.اکونومیست در ادامه گزارش خود عنوان کرده است که مازاد تجاری ایران که در سال گذشته معادل 35 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده در سال جاری کاهشی 35 میلیارد و 800 میلیون دلاری داشته و به کسری تجاری 300 میلیون دلاری خواهد رسید.به اعتقاد این واحد در سال 1392 ایران دوباره شاهد مازاد تجاری بوده و در این سال رقم یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای این شاخص به ثبت خواهد رسید، این در حالی است که این شاخص در سال پس از آن با افزایش دو میلیارد و 200 میلیون دلاری مواجه شده و به سه میلیارد و 700 میلیون دلار بالغ می‌شود.پیش‌بینی شده است که طی سال 1394 برای ایران مازاد تجاری هفت میلیارد و 100 میلیون دلاری به ثبت برسد و این شاخص در سال 1395 به هفت میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یابد.تحلیلگران اکونومیست معتقد هستند که مازاد تجاری ایران در سال 96 به هشت میلیارد و 700 میلیون دلار خواهد رسید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید