خرید پابند نقل و انتقال فیش عمره ممنوع است

معاون حج سازمان حج و زیارت تاکید کرد: صاحبان فیش‌های ثبت نامی عمره فقط می‌توانند بر اساس مندرجات پشت فیش‌های ثبت نامی، فیش‌های خود را به خانواده درجه یک خود شامل پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزند انتقال دهند. به گزارش فارس، غلامرضا رضائی با بیان اینکه نقل و انتقال هرگونه فیش‌ عمره به غیر ممنوع است، گفت: صاحبان فیش های ثبت نامی عمره فقط می توانند بر اساس مندرجات پشت فیش های ثبت نامی، فیش‌های خود را به خانواده درجه یک خود شامل پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزند انتقال دهند.  وی تصریح کرد: علاوه بر افراد یاد شده سایر نسبت‌های سببی و نسبی که در دستور العمل‌های ابلاغی به دفاتر حج و زیارت اعلام شده، می‌توانند با احراز هویت مندرج که توسط شناسنامه افراد مشخص می‌شود، سند عمره خود را به نسبت‌های یادشده انتقال دهند.  معاون حج سازمان حج و زیارت افزود: بدیهی است چنانچه دارندگان قبوض، تمایل و موقعیت تشرف را ندارند، می توانند به بانک عامل مراجعه و نسبت به دریافت هزینه پرداختی فیش عمره و سود متعلقه در هر زمان اقدام کنند.  وی افزود: دارندگان فیش‌های بانک ملی که از سال 1363 تا سال 1386 که فیش ثبت نامی در دست دارند ولی تا کنون مشرف نشده‌اند علی رغم اطلاعیه‌های سابق سازمان در چند سال اخیر مبنی بر اینکه در صورت عدم تشرف حق اعزام از دارندگان فیش‌های مذبور ساقط می‌شود، در سال جاری سازمان با غمض عین قراردادن موضوع یادشده توصیه می‌کند، همه دارندگان این فیش‌ها موظف هستند به بانک‌های عامل خود مراجعه و نسبت به تثبیت ثبت نام و تمدید اعتبار فیش ثبت نامی خود اقدام کنند.  رضائی اضافه کرد:  در غیر این‌صورت سازمان می‌تواند از تشرف این دسته دارندگان قبوض ثبت نامی جلوگیری کرده و فقط می‌توانند مبلغ فیش ثبت نامی و سود متعلقه را از بانک دریافت کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید