خرید پابند تامین ارز برخی کالاهای وارداتی از طریق صرافی‌ها

ارز برخی از کالاهایی که در اولویت‌های 9 گانه قرار دارند خارج از مرکز مبادله ارزی و در بازار آزاد و صرافی‌ها تامین می‌شود.محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با ایسنا درباره واردات کالا با ارز آزاد بیان کرد: به طور قطع ارز مورد نیاز بسیاری از کالاها از طریق ارز بازار آزاد و صرافی‌ها تامین می‌شود.وی ادامه داد: تامین ارز برای واردات کالاهایی که در اولویت‌های 9 گانه هستند بعضا بنا به دلایلی از طریق مرکز مبادله ارزی امکان پذیر نیست و واردکنندگان آن کالاها به بازار آزاد و صرافی‌ها مراجعه می کنند.او درباره عمده دلایل عدم مراجعه واردکنندگان به مرکز مبادله ارزی تصریح کرد:‌ فوریت در واردات، کالای تامین شده از سوی فروشندگان خارجی، عدم گشایش ال.سی‌های باز شده در بانک‌های سایر کشورها یا ذحیره سازی وقت موجب می‌شود که واردکنندگان برای تامین ارز خود به مرکز مبادله ارزی مراجعه نکنند.رییس مجمع واردات در پاسخ به این سوال که آیا واردکنندگانی که با ارز آزاد واردات انجام می دهند مجددا از طریق مرکز مبادله ارزی تامین ارز می‌کنند؟ گفت: امکان انجام این کار هست ولی به دلیل کمبود نقدینگی واردکنندگان نمی‌توانند یک سری ارز آزاد و یکسری نیز ارز اتاق مبادله‌ ارزی را تهیه کنند.وی درباره کالاهای اولویت 9 خاطرنشان کرد: ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 توسط مرکز مبادله‌ ارزی بعضا در مواردی انجام شده است و برخی از واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود برای واردات کالاهای اولویت 9 به مرکز مبادله ارزی مراجعه کرده‌اند.برخوردار در پایان گفت: کالاهای IT، لپ تاپ و لوازم کامپیوتر از اولویت 9 خارج شده و در مرکز مبادله ارزی ثبت سفارش می‌شوند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید