خرید پابند بیشترین گونه‌ای که در کشورمان شکار می‌شود

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شکار و صید را مهمترین تخلف در حوزه محیط زیست طبیعی اعلام کرد.به گزارش مهر، حمید رضا خیلدار با بیان این مطلب افزود: البته آلودگی هوا آب و خاک و تخلفات صنعتی نیز در حوزه محیط زیست به وفور رخ می دهد اما در حوزه یگان حفاظت محیط زیست شکار و صید بیشترین تخلفات را به خود اختصاص می دهد.وی با بیان اینکه آمار تخلفات شکار و صید به صورت روزانه در استانهای مختلف ثبت می شود اظهار داشت: بیشترین شکار و صید دربین گرو ههای مختلف جانوران در پرندگان رخ می دهد چون هم تعداد و گسترش پراکنش آنها بیشتر است و هم سلاح ساچمه زنی که برای شکار آنها مورد نیاز است به وفور در دسترس است.به گفته خیلدار، در میان پرندگان کبک گونه ای است که بیش از سایر گونه ها شکار می شود . فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شکار و صید تصریح کرد: بعد از پرندگان چارپایانی مانند کل و بز و قوچ و میش بیش از سایر جانوران شکار می شوند.به اعتقاد وی، در موضوع مبارزه با شکار و صید مهمترین مولفه فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی است به گونه ای که مردم به ویژه جوامع محلی احساس کنند حیات وحش متعلق به خود آنان است وگرنه هرچه تمهیدات برخورد با مجرمان افزایش یابد باز هم افرادی هستند که از چشم قانون مخفی بمانند و به تخلفاتشان ادامه دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید