خرید پابند اصلاح سینما، دغدغه کمیسیون فرهنگی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با تاکید بر اینکه سینماگران تنها درصورت درخواست اصلاح عرصه سینما می‌توانند مانع از اکران آثارشان در سینماها شوند، گفت: اصلاح سینما دغدغه کمیسیون فرهنگی مجلس، فرهنگ مداران و متدینین است و کمیسیون فرهنگی مجلس نیز این مهم را بارها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گوشزد کرده است.سید مرتضی حسینی در گفت و گو با خانه ملت، در مورد تهدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی جمعی از سینماداران، پخش‌کنندگان و تهیه‌کنندگان مبنی بر اینکه اگر حواله اکران به سینما آزادی داده شود، آنها اجازه اکران آثارشان را در سینماهای کشور نمی‌دهند، گفت:این افراد صاحب اختیار سینماها نیستند که تصمیم بگیرند که حواله اکران برای سینمایی صادر شود یا نشود ولی درباره فیلمی که خودشان ساخته‌اند به عنوان یک اثر شخصی می‌توانند از اکران آن درسینماها ممانعت به عمل آورند.نماینده مردم قزوین ،آبیک و الوند در مجلس شورای  اسلامی درادامه افزود: البته در صورتی که  فیلمی به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته شده باشد، عوامل سازنده آن نمی‌توانند ادعا کنند که اجازه اکران آن اثر را نمی‌دهند چراکه این اقدام غیرقانونی است.عضوفراکسیون روحانیون مجلس، تصریح کرد: اگر سینماداران، پخش‌کنندگان و تهیه‌کنندگان دغدغه انجام  اصلاحات درعرصه سینما را داشته باشند، دراین صورت با آن‌ها هم عقیده هستیم چراکه هم‌اکنون اصلاح سینما دغدغه کمیسیون فرهنگی مجلس، فرهنگ مداران ، متدینین و تمام مردم کشور است و کمیسیون فرهنگی مجلس نیز این مهم را بارها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گوشزد کرده است. در حالی که به نظر می‌رسید در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری بر سر مشکلات پیش آمده برای سینمای آزادی با یکدیگر به توافق رسیده‌اند و قرار شد حواله اکران به این سینما داده شود، اعضای شورای صنفی نمایش، جمعی از سینماداران، پخش‌کنندگان و تهیه‌کنندگان سینمای ایران در نامه‌ای به وزیر ارشاد با خط و نشان کشیدن برای وی تهدید کردند که اگر حواله اکران به سینما آزادی داده شود آنها نیز اجازه اکران آثارشان را در سینماهای کشور نمی‌دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید