خرید پابند احتمال لزوم رأی‌گیری مجدد برای کابینه

نایب رئیس مجلس اعلام کرد: هیئت رئیسه میزان تغییرات وزرای دولت دهم را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تغییر نیمی از کابینه، رئیس‌جمهور مجدداً برای وزرایش از مجلس رأی اعتماد بگیرد. محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از تغییرات کابینه، اظهار داشت: یکی از مسائل قدیمی ما با دولت‌های نهم و دهم همین آوردن‌ها، رفتن‌ها و بردن‌هاست و البته ما دلیل این کار را نیز متوجه نمی‌شویم.وی افزود: بنده همواره گفته‌ام که تغییر یک مدیر اگر مطمئن نباشیم که حداقل فرد بعدی 30 تا 40 درصد قوی‌تر از مدیر فعلی است، به ضرر کشور است.نایب رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه منصوب کردن یک نیروی هم‌سنگ یا کمتر از مدیر فعلی به ضرر کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون به نظر می‌رسد تغییرات وزرای کابینه به مرز نصف رسیده و طبق قانون اساسی در این شرایط دولت موظف می‌شود مجدداً برای کل وزرایش از مجلس رأی‌گیری کند.باهنر تأکید کرد: ‌قطعاً هیئت رئیسه مجلس بررسی می‌کند تا مشخص شود که وزرای تغییر یافته کابینه به نصف رسیده است یا نه، در این صورت دولت موظف است برای کل وزرایش، مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد.وی در خاتمه با ذکر این نکته که هیئت رئیسه موظف به بررسی این موضوع است، خاطرنشان کرد: در مجموع این تغییرات تماماً برای کشور هزینه است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید