خرید پابند کمالی: سفرهای استانی من انتخاباتی نیست

دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: سفرهای بنده به استان‌ها انتخاباتی نیست چرا که همانطور که قبلاً به شما گفته بودم من هنوز برای نامزد شدن تصمیم نگرفته‌ام. حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: سفرهای بنده به استان‌ها انتخاباتی نیست چرا که همانطور که قبلاً هم در گفت‌وگویی گفته بودم من هنوز برای کاندیدا شدن تصمیم نگرفته‌ام.وی تاکید کرد: این سفرها برای شرکت در کنگره‌های خانه کارگر است و هیچ ربطی به انتخابات ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید