خرید پابند چارت مرکز پژوهش های مجلس تغییر می‌کند

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تغییر چارت این مرکز، تصریح کرد: مرکز پژوهش ها باید به سمتی برود که پیشنهادات تهیه شده در آن، به موقع به دست نمایندگان برسد و قابل استفاده باشد.کاظم جلالی در جمع بندی نخستین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری، گفت: باید وزن گزارش های تولیدی در مرکز پژوهش ها را از حالت ترازویی درآورد و معیاری که از این به بعد برای این مورد خواهیم داشت، نظارت و ارزیابی گزارش ها است.رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به انتخاب پژوهشگران نمونه در این نشست افزود: اگر من در مرکز پژوهش ها باقی بمانم بر انتخاب پژوهشگران نمونه از سال آینده نظارت خواهم کرد و افراد را به صورت دقیق تری سنجیده و مورد ارزیابی قرار می دهیم.وی مثال زد: گزارش های مرکز پژوهش ها باید دقیق باشد یعنی گزارش ۵ صفحه ای با کیفیت می تواند نمره قابل قبول تری از یک گزارش ۵۰ صفحه ای که قلم کند و سنگین و محتوای پایینی دارد، بگیرد.جلالی با تأکید بر ضرورت استفاده از قلم روان و ساده نویسی در گزارش های مرکز پژوهش ها تصریح کرد: نیازی نیست برای پرحجم شدن گزارش مطالب را بپیچانیم و توضیح بیش از اندازه بدهیم زیرا هر موضوع یک سؤال اصلی و چند سؤال فرعی دارد که پژوهش باید به آن پاسخ بگوید.وی همچنین با اشاره به تغییر چارت مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: رؤسای گروه ها از کسانی انتخاب خواهند شد که تمام وقت کاری خود را در مجلس باشند و این مسئله شامل رؤسای دفاتر نیز خواهد شد و از این به بعد رؤسای گروه ها و دفاتر به صورت پاره وقت نخواهند بود.جلالی از شرکت کنندگان در این همایش خواست پیشنهادات خود را برای روان سازی گزارش ها اعلام کنند و اضافه کرد: مرکز پژوهش ها باید به سمتی برود که پیشنهادات تهیه شده در آن، به موقع به دست نمایندگان برسد و قابل استفاده باشد.رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: اگر ما بتوانیم با پیشنهادات خود نمایندگان را وارد موضوع کنیم، موفق خواهیم بود و تشکیل جلسه بین نمایندگان و کارگروه ها اتفاق مهمی است که باید در پی آن باشیم.وی گفت: پیشنهادات مرکز می تواند در قالب پیشنهاد نمایندگان وارد صحن علنی مجلس شود.نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی از روش اغنا سازی نمایندگان و مشارکت دادن آنها در پژوهش ها به عنوان دیگر رویکردهای مرکز پژوهش های مجلس نام برد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید