خرید پابند فیلم: روستای یخ زده در استونی

این آخرین ویدئویی از آبشاری است كه هنوز در این روستا یخ نزده است.به گزارش ،  در روستای اونتیكا در جمهوری استونی همه چیز یخ زده است. كریستال های یخ مناظری را ایجاد كرده اند كه گویی یك هنرمند چیره دست خالق آنها بوده است. درواقع، طبیعت یك هنرمند خلاق است. آب و هوای سرد سیبری روسیه با گذر از استپ ها و دریای بالتیك چهره روستای اونتیكا را در زمستان تغییر می دهند. كریستال های یخ به طور طبیعی مجسمه هایی دیدنی را به وجود آورده اند. منطقه بین روستای اونتیكا و ولاست در حاشیه دریای بالتیك فقط 200 نفر جمعیت دارد. دكه بستنی فروشی ، سطل زباله یا نیمكت های پاركی كوچك همه یخ بسته اند. مناظر این ناحیه واقعا رویایی است و بیشتر شبیه سرزمین عجایب است. این فیلم كوتاه و جالب را با هم می بینیم.var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’400′,’300′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/9/27/219623_677.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’400′);s1.addVariable(‘height’,’300′);s1.write(‘player1355743593288’);دانلود

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید