خرید پابند درباره کوتاه و بلندی قد بیشتر بدانیم

یک فوق تخصص غدد گفت: ورزش‌های کششی مانند بارفیکس و والبیال نیز برای افزایش قد مفید هستند و می‌توانند موجب تحریک صفحات رشد شوند ولی تاثیر این ورزش‌ها به میزانی نیست که مردم تصور می‌کنند.  دکتر بهمن قادریان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عوامل مختلفی بر افزایش قد موثر هستند. افزایش قد در اثر غضروف‌های رشدی است که در انتهای همه استخوان‌ها قرار دارد. صفحات رشد، کانون استخوان‌سازی هستند و موجب رشد استخوان می‌شوند و در اثر رشد استخوان نیز، قد افزایش می‌یابد.  وی افزود: صفحات رشد یک یا دو سال پس از سن بلوغ بسته می‌شوند و افزایش قد پس از آن رخ نمی‌دهد؛ به همین دلیل بلوغ زودرس می‌تواند در کوتاهی قد موثر باشد.  قادریان تصریح کرد: هورمون‌ رشد که از غده هیپوفیز ترشح می‌شود، هومون‌های تیروئیدی و مواد غذایی از عواملی هستند که بر افزایش قد موثر هستند.  وی تصریح کرد: ژنتیک مهم‌ترین عامل در افزایش قد است. اگر فردی از لحاظ ژنتیکی کوتاه قد باشد نمی‌توان با تغذیه یا روش‌های دیگر موجب افزایش قد او شد.  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاپور اهواز گفت:‌ می‌توان قد را از لحاظ ژنتیکی محاسبه کرد. به عنوان مثال قد دختران، از فرمول قد پدر به علاوه قد مادر تقسیم بر دو به علاوه 6.5 محاسبه می‌شود.  وی ادامه داد: برخی از ویتامین‌ها، پروتئین‌ها، کلسیم و روی در رشد موثر است و اگر فردی دچار کمبود این مواد غذایی باشد، کوتاه قد می‌شود ولی مصرف بیش از حد این مواد نیز موجب بلندی قد نمی‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید