خرید پابند برنامه‌های ویژه کنترل بازار شب عید

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی این وزارتخانه برای جلوگیری از آشفتگی قیمتها در بازار شب عید خبر داد و گفت: با تولیدکنندگان در این باره به توافق رسیده‌ایم.محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مهار قیمتها در فصل پایانی سال، گفت: این وزارتخانه برای جلوگیری از آشفتگی قیمتها در پایان سال، اقداماتی را انجام خواهد داد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: به صورت کلی این وزارتخانه مانند سالهای گذشته برنامه های مفصلی را برای شب عید در نظر دارد.مفتح درباره تغییرات قیمتی در بازار و اینکه برخی تولیدکنندگان در برابر کنترلهای قیمتی مقاومت می کنند به نحوی که قیمت کالا از کارخانه، سپس پخش و فروش به مردم قیمت‌های مختلفی را تجربه می کند، خاطر نشان کرد: در این زمینه با اکثریت تولیدکنندگان مشکلی نداریم.این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ارتباطی که وزارتخانه توانسته است با تشکلهای مختلف برقرار کند و تفاهماتی که در این زمینه داشته ایم، منجر به برنامه ریزیهای مشترکی شده است.وی ادامه داد: مذاکرات و گفتگوهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با تولیدکنندگان و تشکلها به جوابهای خوبی نیز رسیده است.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به صورت کلی مجموعه فعالیتهای صورت گرفته به این معنا نیست که عده ای تخلف نکنند.به گفته مفتح، در این زمینه نیز با ابزارهایی قانونی که وجود دارد با تخلفات احتمالی در بازار و رعایت نکردن قیمتها، برخورد خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید