خرید پابند بارش باران در کویر لوت پس از 13سال

پس از 13 سال خشکسالی بارش باران شهرستان‌های حاشیه کویر لوت را سیر آب کرد. به گزارش فارس با توجه به خشکسالی‌های 13 ساله اخیر در شهرستان ریگان و شهرستان‌های شرقی استان کرمان از یکشنبه شب بارش باران شروع به باریدن کرد و تا اوایل صبح امروز ادامه داشت. این باران که بدون خسارت بود، زمین تشنه کویر را سیر آب کرد و این امر خوشحالی مردم را در پی داشت. بارش باران در کویر خوشحالی کشاورزان را در پی داشت و این اتفاق خوشایند موجب شد کشاورزان موتور پمپ‌های خود را خاموش و در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. چهار شهرستان شرقی استان کرمان شامل بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در حاشیه کویر لوت قرار دارند و سال‌هاست که از بروز خشکسالی رنج می‌برند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید