خرید پابند 10 محور استیضاح وزیر آموزش و پرورش

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۱۰ محور در خصوص مسائل ومشکلات موجود در آموزش و پرورش توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شد.تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۴به گزارش قانون، متن طرح استیضاح حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که هم اکنون حدود ۲۵ امضا دارد به این شرح است:جناب آقای دکتر لاریجانیریاست محترم مجلس شورای اسلامیبا سلام و احترامدر راستای اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به استناد موارد ذیل تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش جناب آقای حاجی بابایی را داریم.خواهشمند هستند بنا به ماده ۲۲۰ آئین نامه داخلی مجلس اقدام مساعد مبذول فرمائید.۱- مغایرت عملکرد با برنامه پیشنهادی به مجلس در زمان رای اعتماد۲- عدم بکارگیری معلمان با تخصص مناسب برای تدریس و افت تحصیلی دانش آموزان۳- عدم تعامل مدیران کل برای حل مشکلات فرهنگی و آموزشی مناطق۴- اجرای نامناسب سیاست های آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف۵- تغییر برنامه زمانی آموزشی قبل از تصویب مراجع قانونی۶- ایجاد نارضایتی بین معلمان نهضت سواد آموزشی و معلمان خرید خدمات آموزشی و مربیان بهداشت مدارس و معلمان قرآن و معلمان پیش دبستانی و … که موجب تجمع مکرر جلوی مجلس شورای اسلامی گردیده و در کیفیت آموزشی تاثیر منفی گذاشته است۷- جذب ۲۰ هزار معلم قرآن و نیروی خدماتی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه، بدون آگهی عمومی و امتحان هماهنگ که موجب شکایت فراوان شده است۸- بی انضباطی مالی در تصمیمات و بخشنامه های صادره که موجب کسری بودجه و پرداختی خارج از قانون و نارضایتی جامعه فرهنگیان را به وجود آورده است۹- اجرای تغییر بنیادین نظام آموزشی قبل از تصویب زیرنظام های آموزشی۱۰- تغییر برخی از سازمان های زیر مجموعه آموزش و پرورش بدون اجرای مراحل قانونی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید