خرید پابند چك كلاهبرداري به من دادند ؟

حسين كعبي پس از دو فصل حضور در راه‌آهن سرانجام به دليل اختلاف بر سر مسايل مالي از اين تيم جدا شد. او در مصاحبه خود مديرعامل سابق و اطرافيان مديرعامل جديد را مقصر و بد جلوه مي‌دهد اما حاضر نيست عليه رييسي‌كيا و علي دايي حرف بزند. به نوشته روزنامه گل ، ملي‌پوش سابق فوتبال ايران قصد افشاگري عليه انصاري‌فرد را دارد.حالا كه رضايتنامه‌ات را گرفتي، مي‌خواهي به كدام تيم بروي؟رضاتنامه‌ام را گرفته‌ام و تا دوشنبه مشخص خواهد شد که به کدام تم خواهم رفت. اگر اجازه بدهد تا همه چز نها نشده اعلام نکنم به کدام تم مي‌روم.به تم شهرستان مي‌رو ا تهران؟تم شهرستان است.گفته بود پس از جدا از راه‌آهن خل حرف‌ها برا گفتن دار.حرف‌هام را مي‌زنم و از هچ بن بشر ترس ندارم. سال گذشته قرارداد را با راه‌آهن امضا کردم که مبلغ آن بسار پان بود و ط صحبت‌هايي که با انصار‌فرد داشتم قرار شد مالاتم را باشگاه بپردازد. چک 100 ملون را به نام ک از آقاان که سال گذشته در باشگاه کار مي‌کرد به من دادند اما چک، کلاهبردار بود و بارها چندن جا مختلف هم از او شکات کردم که به جا نرسد.ان شخص که از او صحبت مي‌کند که بود؟متاسفانه نم‌توانم نام او را باورم و صلاح ان است که سربسته راجع به آن شخص حرف بزنم.ان مسايل چه ارتباط به جدا‌ات در ان فصل داشت؟ارتباطش ان است که انصار‌فرد به مالکان جدد باشگاه اعلام کرده بود که مالات من را خودشان پرداخت مي‌کنند و اول فصل هر بار با او تماس گرفتم گفت من ان کار را انجام مي‌دهم و چک تو نقد خواهد شد اما نمي‌دانم چه شد که انصار‌فرد ناگهان حرف خود را عوض کرد.چه گفت؟هفته پنجم بود که دوباره با انصار‌فرد تماس گرفتم و او همه چز را تکذب کرد. انگار نه انگار که قول به من داده بود و باد به آن عمل مي‌کرد. به همن دلل برا اولن بار در عمر فوتبال‌ام مجبور شدم خودم مالات بپردازم البته محتاج ان پول‌ها نستم اما برام گران تمام شد که دروغ گفتند.چرا زمان که قرارداد امضا مي‌کردد همه چز را ط نکرده بود؟به خاظر سن انصار‌فرد و انکه همه او را مي‌شناسند به او اعتماد کردم اما به من بد کرد.ان طور که از صحبت‌هات برداشت کردم خودت نخواست دگر درتم راه‌آهن بمان درست است؟بله. جلسه‌ا را در حضور امان که نمي‌دانم چه کاره است برگزار کردند و من شراطم را براي آنها توضح دادم و قرار شد تا زمان که رضاتنامه را نگرفته‌ام درباره جدا‌ام حرف زده نشود.اما امان آن مصاحبه را انجام داد که تو را عصب کند.نم‌دانم امان را از کجا آورده بودند. م‌گفتند در باشگاه تراکتور هم کار مي‌کرده. اگر کاربلد بود که در همان باشگاه مي‌ماند.با ريس‌کا، مدرعامل باشگاه هم به مشکل خورد؟به هچ وجه. ريس‌کا انسان شرف است و مانند او ندده‌ام اما متاسفانه افراد در کنار او حضور دارند که هچ چز از فوتبال نمي‌فهمند و اصلا فوتبال ندده‌اند. در آن جلسه که امان هم بود نمي‌دانست من که هستم و چه سابقه‌ا دارم مانند بچه‌ها 10 ساله با من صحبت مي‌کرد. من محتاج ان پول‌ها نستم اما سوال دارم!چه سوال؟آا مدرعامل سابق راه‌آهن انسان سالم بود؟ اگر بود چرا به من دروغ گفت.جواب ان سوالات در دست خودتان است. گفت نمي‌خواه از کس نام ببر؟!نام نمي‌برم اما چک که دارم را مي‌خواهم برا برنامه نود ارسال کنم تا ببنند چه کلاهبرداران در ان فوتبال هستند و چه کس آنها را راه مي‌دهد و ان چک‌ها از کجا مي‌آد.دا هم به همن دلال نمي‌خواست با ان نفرات کار کند؟آقا دا هچ گناه نداشت و او هم نمي‌توانست با ان افراد کار کند.چرا؟فکر مي‌کنم در فوتبال اران تنها بازکن هستم که با هچ مرب و بازکن رفت و آمد خانوادگ ندارم.عن پس از خداحافظ دگر نامي از حسن کعب در ان فوتبال نمي‌شنوم؟هرگز. پول‌هايي به ان فوتبال آمد که فوتبال کثف شد و تا آدم‌هايي که اکنون دور و اطراف فوتبال هستند محو نشوند هچ چز درست نمي‌شود. آن زمان که فکس تم‌مل بودم تم‌ها آسا به خصوص عرب زبان‌ها نام اران را مي‌شندند لرزه بر اندام‌هاشان مي‌افتد من هم عرب بلد بودم و با آنها که حرف مي‌زدم مي‌گفتند از باز با تم مل اران مي‌ترسم اما اکنون…

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید