خرید پابند اولین عکس از مهدی هاشمی پس از آزادی

آزادی مهدی هاشمی مورد توجه روزنامه های امروز قرار گرفته است. به گزارش «»، روزنامه اعتماد عکسی را با عنوان «اولین عکس از مهدی هاشمی پس از آزادی» منتشر کرد.در این تصویر مهدی هاشمی در کنار پدرش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و مادرش عفت مرعشی حضور دارد.مهدی هاشمی پس از سه ماه بازداشت با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید