خرید پابند احمدی‌نژاد به خوزستان می‌رود

رئیس جمهور اواخر هفته جاری برای افتتاح چند پروژه مسکن مهر به استان خوزستان سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اواخر هفته جاری برای افتتاح چندین پروژه مسکن مهر به استان خوزستان سفر خواهد کرد.افتتاح پروژه های مسکن مهر و همچنین چندین طرح عمرانی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های رییس جمهور در این سفر است.هم اکنون بیش از یکصد و پنجاه پروژه در قالب طرح مهر ماندگار آماده افتتاح و بهره برداری است که بخش مهمی از آن پروژه های مسکن مهر را در بر می گیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید