خرید پابند یک عضو از کمیسیون اصل 90 کم می‌شود

حسین آذین از اعضای کمیسیون اصل 90 تقاضای پیوستن به کمیسیون اجتماعی را دارد.حسین آذین نماینده رفسنجان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره درخواست جابه‌جایی خود از کمیسیون اصل نود به کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: من معتقدم که کمیسیون اصل نود جایگاه خود را پیدا نکرده و باید تدبیری اندیشیده شود تا این کمیسیون فعالتر شود که از جمله مشکلات این کمیسیون می‌توان به تعداد کم اعضای دائم آن اشاره کرد.وی افزود: از سوی دیگر با توجه به سوابق کاری خود احساس می‌کنم که در کمیسیون اجتماعی فعالتر هستم اما تا کنون این درخواست من در کمیسیون مقصد پذیرفته شده و در کمیسیون مبدع با عدم پذیرش همراه بوده است.عضو کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: کمیسیون اصل نود باید رویکردی بهتر و دارای برنامه مدونی باشد و جایگاه اصلی خود را پیدا کند.گفتنی است کمیسیون اصل 90 تنها 8 عضو ثابت دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید