خرید پابند کرزی: روابط افغانستان با جهان تغییر می‌کند

دولت افغانستان برای گسترش روابط خارجی خود با کشورهای جهان و تعیین خطوط اساسی سیاست خارجی خود، استراتژی جدیدی تدوین می‌کند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، وزارت خارجه همه سفیران و نماینده‎های سیاسی افغانستان در خارج را برای بررسی و تدوین این استراتژی در یک نشست پنج‌روزه به کابل فراخوانده است.این استراتژی در یازدهمین سال حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان تدوین می‌شود که در آن عمدتاً به سیاست خارجی افغانستان در سال‌های پس از پایان روند خروج تدریجی این نیروها در سال ۲۰۱۴ اختصاص یافته است.زلمای رسول، وزیر خارجه افغانستان گفت: در این کنفرانس سراسری که به مدت پنج روز ادامه دارد در کنار دیگر مسایل، پیش‌نویس اصول دکترین سیاست خارجی افغانستان نیز ارائه خواهد شد. با تکمیل شدن آن، این نشست می‌تواند نقش ارزنده داشته باشد.وی تاکید کرد: این سند با استفاده از مدرن‌ترین روش‌های علمی، بر بنیاد تجارب تاریخی کشور و بر اساس مولفه‌های ارزشمند منافع و مصالح ملی، اهداف و آرمان‌های ملی، با توجه و احترام به فرهنگ و ارزش‌های ملی افغانستان و در سایه قانون اساسی کشور تدوین شده است.به گفته وزیر خارجه افغانستان، استراتژی مورد نظر پس از تصویب در این نشست “به عنوان یک نقشه راه با نگاه بلندمدت به آینده، راهنمای عمل دستگاه دیپلماسی” افغانستان خواهد بود.سفیران و نمایندگان افغانستان از حدود 70 کشور و نمایندگی‌های سیاسی این کشور در خارج، برای شرکت در این نشست به کابل آمده‌ا‌ند.رسول تاکید کرد: در روابط ما با جهان از سال ۲۰۱۴ به بعد تغییر بوجود می‌آید. نیروهای ناتو و آمریکا در ۲۰۱۴ به راحتی و در سلامت از افغانستان بیرون می‌روند. ما می‌خواهیم رابطه ما با جهان طوری برقرار شود که حضور آنها در افغانستان بعد از ۲۰۱۴، حضور عمیق و استراتژیک باشد و نه حضور تاکتیکی و جنگی.حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان نیز در سخنرانی آغاز این کنفرانس گفت که حکومت وی در 11 سال گذشته توانسته با کشورهای زیادی در منطقه و جهان روابط دیپلماتیک و استراتژیک برقرار کند.وی تاکید کرد که این روابط بر اساس منافع ملی استوار است و تلاش شده که افغانستان با کشورهایی که با هم درگیر مناقشه و اختلاف هستند، روابط متوازن داشته باشد.کرزای خطاب به کارگزاران دستگاه دیپلماسی دولتش گفت: در روابط ما با جهان از سال ۲۰۱۴ به بعد تغییر بوجود می‌آید. نیروهای ناتو و آمریکا در ۲۰۱۴ به سلامت از افغانستان بیرون می‌روند. ما می‌خواهیم رابطه ما با جهان طوری برقرار شود که حضور آنها در افغانستان بعد از ۲۰۱۴، حضور عمیق و استراتژیک باشد و نه حضور تاکتیکی و جنگی.رئیس‌جمهور افغانستان افزود: باید حضور آنها در این جا باعث ثبات منطقه و تربیت اساسی نیروهای امنیتی افغانستان شود. من اطمینان کامل دارم که خروج نیروهای خارجی از افغانستان نه تنها باعث کمی در کار و امنیت ما نمی‌شود، بلکه باعث بهبود در امنیت و زندگی ما می‌شود. به عبارت دیگر، ما همانطور که صاحب این خاک هستیم، مالکیت خود را بر این خاک کاملا به نمایش می‎گذاریم.کرزی تصریح کرد که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از کشورش، نشان داده خواهد شد که “افغانستان در تامین روابط خارجی خود به دست مسئولین روابط خارجی است و در تامین امنیت خود به دست مسئولین امنیتی کشور و در دولتداری خود به دست دولتمداران کشور به طرف آینده بهتری پیش می‌رود.”

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید