خرید پابند پلمب تالارپذيرايي به دليل کارگذاشتن دوربين

حسن قهرمانی‌مطلق با اشاره به پلمب یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان در هفته‌های اخیر افزود: وظیفه اداره اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی است تا بر تالارها، رستوران‌ها، بوتیک‌ها و اماکن عمومی نظارت داشته باشد که همین کار در حال انجام است و باید بیشتر حساسیت بر روی تالارهایی باشد که خانواده‌ها در آنها حضور پیدا می‌کنند. به گزارش ایسنا فرماندار همدان از پلمب یک تالار پذیرایی در این شهرستان به دلیل کار گذاشتن دوربین مخفی خبر داد و تاکید کرد: نیروی انتظامی با حساسیت و فن‌آوری جدید تالارها را بازرسی کند.   حسن قهرمانی‌مطلق با اشاره به پلمب یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان در هفته‌های اخیر افزود: وظیفه اداره اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی است تا بر تالارها، رستوران‌ها، بوتیک‌ها و اماکن عمومی نظارت داشته باشد که همین کار در حال انجام است و باید بیشتر حساسیت بر روی تالارهایی باشد که خانواده‌ها در آنها حضور پیدا می‌کنند.   وی ادامه داد: بازرسی‌ها توسط نیروی انتظامی هم به صورت رندوم هم به صورت دائمی در حال انجام بود که مشخص شدن دوربین در یکی از تالارها موجب تشدید بازرسی‌ها شد.   به گفته قهرمانی مطلق بر اساس گزارش اخیر نیروی انتظامی که به فرمانداری ارایه شده هیچ تالاری دوربین ندارد.   وی تصریح کرد: نصب دوریبن در تالارها چه قسمت آقایان چه خانم‌ها، ممنوع است و مردم در صورت مشاهده مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.   وی با بیان اینکه حساسیت کار ما بروی تالارها و رستوران‌هاست، اعلام کرد: نیروی انتظامی به جد پیگیر است و باید با حساسیت در بازرسی از تالارها اقدام کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید